GDPR
Dataskyddsförordningen
General Data Protection Regulation

GDPR-INFORMATION PÅ SVENSKA

General Plastics Scandinavia AB-GPS följer den nya dataskyddsförordningen när det gälle integritet och skydd av data. Skulle vi mot förmodan lagra data som du eller ditt företag anser olämpliga så kommer vi att radera dessa data omedelbart på er begäran.
När det gäller företagsdata som behövs för redovisning till myndigheter så är vi enligt lag skyldiga att spara dessa under en viss tid. De data som inte behövs för denna redovisning kommer vi inte att lagra.
Persondata sparas endast i form av att vi har kontaktpersoner för olika funktioner hos våra kunder, leverantörer och prospekt lagrade. GPS lagrar inga personuppgifter utöver de som finns i de publika registren och nödvändiga kontaktuppgifter.

Vill du bli borttagen ur våra register, eller vill du helt enkelt se vilka data vi har lagrat om ett specifikt företag. Mejla gdpr@gpsab.se och skriv vilket företag det gäller.

Mer information om GDPR på:
Datainspektionen
Verksamt.se
 

Kontakt GDPR: gdpr@gpsab.se

<<<åter föregående sida 

 

www.gpsab.se